За фирмата

От 1991г. фирма СТЕРАН работи в сътрудничество с фирма CARAD S.A. в областа на разработване и производство на електрони устройства за автоматично управление на домакински уреди и също така има изключително представителство на пазара у нас за продуктите с марката CARAD.

Фирма СТЕРАН работи в сътрудничество с българо-френската фирма ФАЦТИ ООД и изпълнява контрол и сервиз на тестово оборудванване за интегрални схеми.

Фирма СТЕРАН съвместно с фирми ИВА СИГНАЛ – Иван Апостолов и СИМЕНС- Транспортни системи от 2005г. разработва и внедрява компютърни системи за автоматизация на технологични процеси на железопътни гари.